De winter loopt weer op zijn einde, en we zijn bijna klaar voor het nieuwe seizoen.
L'hiver arrive à sa fin et nous sommes presque prêts pour la nouvelle saison.

 

 

De meesten hebben al laten weten in 2018 terug te zullen komen.
Teneinde uw dossier bij ons volledig in orde te brengen, vragen wij u vriendelijk het bijgevoegde aanvraagformulier, volledig ingevuld terug te willen sturen, samen met de gevraagde documenten.
Z o bent u zeker  van uw ligplaats in onze jachthaven voor 2018.
La plupart d'entre vous nous ont déjà fait savoir de vouloir revenir en 2018.
Afin de compléter votre dossier, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de demande ci-joint et de nous le renvoyer accompagné des documents demandés.
Ainsi vous serez sûr de votre place de port dans notre marina pour 2018.

 

De nieuwe A-steiger zal tegen 16 maart volledig klaar zijn. Vanaf 19 maart mogen de vaste liggers van deze steiger terug naar hun ligplaats. Gelieve eerst de havenmeester te raadplegen of uw ligplaats nummer dezelfde is gebleven.
Le nouveau ponton A sera complètement terminé vers le 16 mars. Les occupants habitués de ce ponton pourront récupérer leur anneau à partir du 19 mars. Vérifiez quand même d'abord avec le capitaine de port pour voir si le numéro de l’anneau n'a pas changé.

                 

In de week van 26 maart steken wij eveneens opnieuw water op de pontons, en zullen wij ook het
sanitair ponton opnieuw open stellen.
Dans le courant de la semaine du 26 mars nous rebrancherons l'eau sur les pontons et nous allons ouvrir le ponton sanitaire.

 

Deze winter hebben we eveneens aan het WIFI-systeem gewerkt.
Er zijn nu ook nieuwe codes (combinatie van 8 cijfers en letters), vraag uw nieuwe code bij de havenmeester.
Cet hiver nous avons également travaillé sur le système WIFI.
Il y a des nouveaux codes (une combinaison de 8 chiffres et lettres) demandez votre nouveau code au capitaine de port.

 

Zoals elk jaar moeten wij het eerste dok (A en B steiger) vrijmaken naar aanleiding van Oostende voor Anker. Dit evenement heeft plaats van 10 mei tot 13 mei 2018.
Gezien hiervoor alle vingerpieren weggenomen worden, vragen wij alle vaste liggers, van de A en de B steiger hun ligplaats vrij te maken tegen zondag  6 mei. Wij kunnen enkelen onder u plaats geven in het tweede dok, gelieve ons hierover te contacteren.
Comme chaque année nous devons libérer le premier bassin (ponton A et B) pour l’événement « Oostende voor Anker » qui aura lieu du 10 mai au 13 mai 2018.
Vu que les pontons seront démontes pour cette occasion, nous demandons aux occupants habitués des pontons A et B de libérer leur place avant le dimanche 6 mai. Nous pourrons héberger certains d'entre vous dans le deuxième bassin. Contactez-nous à ce sujet.

 

We organiseren een rally, in flottielje vaart van 19 mei tot 23 mei naar Port Zélande.
Maak u bekend indien U wil meevaren.
Meer details over deze reis volgen later.
Nous organisons un rally en flottille du 19 mai  aux 23 mai vers Port Zélande.
Qui est prêt à nous accompagner?
Les détails du voyage suivront plus tard.

 

Hou ook 9 juni alvast vrij in uw agenda. De Raad van Bestuur nodigt u dan uit voor een receptie op de Mercator.
Meer details volgen later.
Gardez également la date du 9 juin libre dans votre agenda. Le conseil d'administration vous invite à une réception sur le Mercator.
Vous aurez plus de détails plus tard.

 

 

 

Het Mercator Marina Team
L équipe Mercator Marina