De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur van de Mercator Marina. De meest in het oog springende voorbeelden zijn de restauratie van de sluisdeuren en bedieningselektronica, het sanitair ponton, het nieuwe lange ponton in het 2de dok, nieuwe elektriciteit en waterdistributie. Ook naar de toekomst onderzoekt het bestuur hoe de infrastructuur verder verbeterd kan worden.

Alex Beernaert

Voorzitter Alex Beernaert
Volgde vorig jaar Denis Seurynck op als voorzitter van de Mercator MarinaDe vader van Alex was een stichtend lid van de RNSYC. Zeilen was dus vanzelfsprekend voor Alex vanaf zijn jeugd. Op 11 jaar startte hij op een Vaurien en zijn eerste eigen boot was een snelle Snipe. Zeilmaten waren o.a. Patrick Ellebout en Luc Maes. Alex was ook een fervent  drakenzeiler. Na een kort intermezzo bij het golfspelen keerde hij terug naar zijn echte liefde, het zeilen. Hij kocht in 1987 een Feeling 10.90, daarna een Dehler 37 CWS en vaart sedert 2006 met een schitterende Dehler 47. Lange zeilreizen waren niet mogelijk omwille van zijn drukke praktijk als specialist Neus- keel en oren.Als vroeger hoofdgeneesheer  van het Serruys ziekenhuis is Alex is een ervaren manager. Gezien de link van het ziekenhuis met de stad heeft hij goede relaties met het gemeentebestuur en andere  nuttige instanties

Tijdens ons bezoek bij Alex vertelde hij  welke toekomstige projecten  in de Mercator Marina op stapel staan.